Yrityksen kehittäminen

 

Mitä sinä
haluat saavuttaa
juuri nyt?

Mitä sinä
haluat saavuttaa
juuri nyt?

Yrityksen kehittämisen palvelumme auttavat sinua saavuttamaan tehokkaammin tavoitteesi, oli edessäsi sitten suunnan hakeminen, voimakas kasvu tai kansainvälistyminen. Saat rinnallesi luotettavan kumppanin, joka auttaa sinua tunnistamaan mahdollisuudet ja välttämään karikot. Ja löytämään polkusi menestykseen.

material-

Oikea suunta


Haluan kirkastaa yritykseni tavoitteet ja liikeidean. Onko tuotteelleni kysyntää? Miten erottaudun kilpailijoista? Miten liiketoimintamalliani voi parantaa? Mihin kohdentaa voimavarani?

Katso tarkemmin aihealueet:
Strategia | Tarjooma | Asiakkaat

fa-

Kannattavaa kasvua


Kasvupyrähdys edessä. Mahdollistavatko yritykseni toimintatavat ja rakenteet kasvun? Miten varmistaa kannattavuus myös voimakkaan kasvun aikana? Mistä kasvu löytyy?

Katso tarkemmin aihealueet:
Toimintatavat | Asiakkaat
Tarjooma | Johtaminen

et-

Tarjontaa yli rajojen


Haluan kansainvälistyä. Miten varmistaa tuotteeni kysyntä myös kansainvälisesti? Millainen yhtiörakenne sopii tilanteeseeni? Miten kansainvälistymisen voi rahoittaa?

Katso tarkemmin aihealueet:
Strategia | Rahoitus | Asiakkaat

fa-

Muutoksen kautta menestykseen


Yritykseni kaipaa radikaalia suunnanmuutosta. Mitkä rakenteet kannattaa säilyttää ja mitä pitää muuttaa? Miten hallitsen muutosta? Mistä olen valmis luopumaan? Mistä saan uusia asiakkaita?

Katso tarkemmin aihealueet:
Toimintatavat | Rahoitus
Asiakkaat | Johtaminen

fa-

Hallitustyö


Tarvitsetko vahvistusta hallitukseesi? Tuomme ulkopuolisen ammattilaisen kokemusta ja näkemystä hallitukseesi ja autamme hallitustyön tehostamisessa.

Kysy lisää Katrilta tai Juhalta:

katri@via-nova.fi
050 487 3346

juha@via-nova.fi
044 997 2050

fa-

Muutoksen kautta menestykseen


Yritykseni kaipaa radikaalia suunnanmuutosta. Mitkä rakenteet kannattaa säilyttää ja mitä pitää muuttaa? Miten hallitsen muutosta? Mistä olen valmis luopumaan? Mistä saan uusia asiakkaita?

Katso tarkemmin aihealueet:
Toimintatavat | Rahoitus
Asiakkaat | Johtaminen

fa-

Hallitustyö


Tarvitsetko vahvistusta hallitukseesi? Tuomme ulkopuolisen ammattilaisen kokemusta ja näkemystä hallitukseesi ja autamme hallitustyön tehostamisessa.

Kysy lisää Katrilta tai Juhalta:

katri@via-nova.fi
050 487 3346

juha@via-nova.fi
044 997 2050

Räätälöimme aina palvelumme juuri sinun tarpeitasi vastaavaksi.

Räätälöimme aina palvelumme juuri sinun tarpeitasi vastaavaksi.

Hinnoittelumme perustuu hankekohtaiseen työmääräarvioon. Yrityksen kehittämisen palveluiden päivähinta on 945 eur + alv. Laajempien hankkeiden hinnoittelu sovitaan tapauskohtaisesti. Voit maksaa myös innovaatiosetelillä.

Erityisen kiinnostavat ja runsaasti kasvupotentiaalia sisältävät asiakkaat voivat päästä mukaan kumppanuusohjelmaamme. Ohjelmaan valikoimamme asiakkaat saavat mm. merkittävän hintaedun sekä mahdollisuuden pääomarahoitukseen. Kysy lisää ohjelmasta Juhalta (juha@via-nova.fi, 044 997 2050).

Yrityksen kehittämisen palveluiden lisäksi tarjoamme henkilökohtaista valmennusta omien tavoitteiden selkeyttämiseen ja sisäisen yrittäjyyden vahvistamiseen. Lue lisää yksilöllisen kehittymisen palveluistamme.

Strategia

Strategia, muodossa tai toisessa, on yksi yrityksen menestyksen kulmakivistä. Se kertoo, minne ollaan menossa ja miten. Lisäksi siitä käy ilmi, minne ei olla menossa. Hyvä strategia ilmaisee selkeän, saavutettavissa olevan tavoitteen sekä listaa keinot sen saavuttamiseksi. Hyvä strategia on sellainen, jota koko organisaatio tukee. Se on luotu yhdessä yrityksen henkilöstöä laajasti osallistaen ja se toimii majakkana, jota kohti kaikki osaavat suunnistaa. Me autamme tekemään hyvän strategian. Teemme tarvittavat taustaselvitykset, autamme määrittelemään ja kiteyttämään tavoitteet sekä löytämään polun niiden saavuttamiseksi. Jututamme ihmisiä, kaivamme ja analysoimme taustatietoja, järjestämme työpajoja. Sparraamme, haastamme ja kannustamme. Kuuntelemme herkällä korvalla. Tuomme mukanamme oman ja ennen kaikkea omakohtaisen kokemuksemme onnistuneesta strategiatyöstä.

Rahoitus

Rahoitus on yritystoiminnan polttoainetta. Ydinliiketoimintaan on helppo keskittyä, kun käyttöpääoma riittää ja investointien rahoitustarpeet on varmistettu. Autamme erilaisten rahoitusinstrumenttien arvioinnissa ja sparraamme niiden valinnassa. Tunnistamme kanssasi oleelliset asiat, joita yrityksesi sijoittajatarinaan kannattaa sisällyttää ja sparraamme hissipuheen laatimisessa. Tarpeen mukaan autamme rahoittajan etsinnässä, olkoon kyseessä sitten julkinen avustus, laina rahoituslaitokselta tai vaikka pääomasijoitus. Voimme rahoittaa valitsemiamme asiakkaita myös suoraan: tutustu kumppanuusohjelmaamme.

Toimintatavat

Yritys on hienomekaaninen kone. Aivan kuten koneen rakenne riippuu sen käyttötarkoituksesta, myös yrityksen optimaalinen rakenne ja toimintatavat riippuvat yrityksen tarkoituksesta. Erityisen tärkeää yrityksen sulava toiminta on nopean kasvun vaiheessa, kun se on jatkuvassa sisäisen muutoksen tilassa. Tarkoituksenmukaiset toimintatavat auttavat tekemään oikeita asioita tehokkaasti, välttämään virheitä ja jättämään turhat asiat tekemättä. Hyvät toimintatavat on aina rakennettu ihmisten ehdoilla. Ne tukevat työntekoa ja ovat kaikkien tiedossa. Hyviä toimintatapoja täydentävät sopivasti valitut mittarit, jotka kertovat miten kone ja sen eri osat toimivat. Me autamme virittämään yrityksesi koneiston huippuunsa. Aloitamme kehitystyön jututtamalla yrityksen toimintoihin eri tavoin sidoksissa olevia ihmisiä. Pyrimme ymmärtämään, mitä heidän oletetaan eri tilanteissa saavuttavan ja miten. Analysoimme ja kiteytämme löydökset ja autamme niiden avulla sinua luomaan yrityksellesi sopivimmat toimintatavat ja oleelliset mittarit.

Tarjooma

Tarjooma eli tuoteportfolio on yrityksen tuote- ja palveluvalikoima. Sen kehittäminen on liiketoiminnan kehittämistä ja usein edellytys kasvulle ja kansainvälistymiselle. Hyvä tuoteportfolio vastaa kysymyksiin ”mitä meidän palvelumme ja tuotteemme ovat” ja ”miksi ne ovat juuri nämä”. Tuoteportfolion kehittämisen tavoitteena voi olla halu laajentaa tarjontaa, vastata muuttuvaan kysyntään tai fokusoida tarjontaa uudelle markkinalle. Autamme asiakaslähtöisen tuoteportfolion luomisessa tunnistamalla keskeiset asiakastarpeet ja johtamalla niistä kanssasi tarjoomasi kulmakivet. Autamme tunnistamaan avaintuotteet ja niiden ominaisuudet. Haastatellen ja yhteisissä työpajoissa autamme kirkastamaan asiakaslupauksen ja löytämään oikeat tavat kuvata tarjoomasi asiakkaan kielellä.

Asiakkaat

Asiakkaat ovat liiketoiminnan lähtökohta. Menestyvä yritys tuntee asiakkaansa, tietää mitä he tarvitsevat ja mikä tuottaa heille arvoa. Asiakasnäkökulma on integroitu osaksi menestyvän yrityksen kaikkea toimintaa. Me autamme sinua ymmärtämään syvällisesti asiakkaitasi ja luomaan saadun tiedon perusteella vankan pohjan yrityksesi ratkaisumyynnin kehittämiseen. Haastattelujen, yhteisten työpajojen ja tarvittavien taustatietojen avulla luomme näkemyksen siitä, mitkä ovat yrityksesi tärkeimmät asiakas- ja ostajaryhmät. Selvitämme eri ryhmien keskeisimmät tarpeet, tavoitteet ja motiivit. Suunnittelemme yhdessä kanssasi, miten myyntitoiminnot kannattaa yrityksessäsi järjestää, ja luomme parhaat toimintatavat onnistuneisiin asiakaskohtaamisiin. Tarjoamme myös henkilökohtaista valmennusta ja sparrausta myynnin ja asiakasnäkökulman kehittämiseen.

Johtaminen

Hyvä johtaja on eteenpäin vievä voima, joka elää yrityksen tavoitetta ja unelmaa todeksi. Hyvän johtajuuden merkitys korostuu alati muuttuvassa maailmassa, sillä hyvä johtaja vähentää tai jopa poistaa muutoksesta aiheutuvan epävarmuuden toimimalla selkeästi ja ymmärrettävästi. Moderneissa organisaatioissa vastuuta jaetaan laajalti, jolloin on entistä tärkeämpää, että kaikki etenevät yhteisesti valittuun ja kaikilla tiedossa olevaan suuntaan. Autamme luomaan hyviä johtamiskäytäntöjä. Yhdessä keskustellen määritämme hallituksen ja operatiivisen johdon välisen roolin ja vastuualueet. Selkeytämme omistajien roolia yrityksen eri kasvuvaiheissa. Terävöitämme tarvittaessa hallituksen työskentelytapoja. Tarjoamme henkilökohtaista valmennusta ja sparrausta johtajuuden eri osa-alueiden kehittämiseen, sekä olemme käytettävissä myös hallitustyöskentelyyn.