Mitä yhteistä on unelmien työpaikalla ja kokemuksella merkityksellisestä elämästä? Molemmat sisältävät mahdollisuuksia tehdä innostavia asioita, käyttää luontaisia kykyjä ja luoda merkityksellisiä ihmissuhteita. Japanilainen filosofia ikigai ja Frank Martelan esittelemä valonööri (Valonöörit – sisäisen motivaation käsikirja, Gummerus 2015) lähestyvät asiaa eri näkökulmista, mutta päätyvät yllättävänkin samankaltaisiin tuloksiin.

Ikigai tarkoittaa elämää, jossa pääsee toteuttamaan omia odotuksia ja toiveita. Valonööri puolestaan on henkilö, joka seuraa omaa sisäisen motivaationsa viitoittamaa polkua. Pohjimmiltaan molemmissa on kyse samasta asiasta, jonka voit löytää vastaamalla neljään kysymykseen:

  1. Mikä minua innostaa?
  2. Missä olen hyvä?
  3. Miten osaamiseni voi hyödyttää myös muita?
  4. Miten voisin ansaita näihin perustuen toimeentuloni?

Kysymyksen yksi innostuksen kohteita ja sisäisiä motivaatiotekijöitä voit lähteä kartoittamaan esimerkiksi listaamalla asioita, joiden tekemisestä nautit. Askeleen syvemmälle pääset osallistumalla Passion test -valmennukseen.

Kysymystä kaksi eli luontaisia kykyjäsi voit lähestyä monesta eri näkökulmasta. Voit miettiä missä asioissa sinulta tullaan pyytämään apua tai mistä osaamisestasi olet saanut positiivista palautetta. Voit perehtyä persoonallisuustyyppiisi (esim. 16Personalities) tai selvittää mitkä ovat tärkeimmät vahvuutesi (esim. VIA Character Strengths, CliftonStrengths). Tavoitteena on tunnistaa asioita, joissa osaamisesi ja innostuksesi kohtaavat.

Kysymyksiin kolme ja neljä voit miettiä vastausta yhdessä ystäväsi kanssa tai kokeilla miten henkilökohtainen valmennus (coaching) ja ammattivalmentajan esittämät tavoitteelliset kysymykset selkeyttävät ajatteluasi.

Kun uskallat tutustua itseesi ja hyväksyt oman erityisyytesi, voit lähteä lisäämään merkityksellisyyttä työhösi ja elämääsi askel kerrallaan. Vahvuuksien päälle rakentaen ja omia innostuksen lähteitä kuunnellen voit löytää ne asiat, jotka ovat juuri sinulle tärkeimpiä kestävän hyvinvoinnin näkökulmasta. Ulkoiset saavutukset ja päämäärät eivät takaa kestävää onnellisuutta, avain oman merkityksen ja menestyksen löytämiseen löytyy sisältäsi. Luota itseesi ja seuraa rohkeasti omaa polkuasi.

Mikäli haluat syventää osaamistasi ja ymmärrystäsi näistä aiheista, tutustu vaikkapa Unelmaduuni-valmennukseemme.

Katri Koli on toinen Via Nova Partnersin perustajista. Hänen tavoitteensa on lisätä merkityksellisyyttä omassa ja muiden elämässä.